Bli medlem

Lindås Sanitetsforening

Medlemsskap i Lindås Sanitetsforening


Vi har arbeidsmøter for medlemmar 1-2 gonger i månaden, i tillegg til dei ulike aktivitetane vi styrer med. Som medlem i Lindås Sanitetsforening støttar du organisasjonen sitt viktige arbeid.


  • Du får vere med å gjere ein forskjell gjennom frivilleg innsats for andre
  • Du blir kjent med andre kvinner i nærmiljøet
  • Du får mogelegheit til å delta på spennande kurs og seminar lokalt og nasjonalt
  • Du får mange fordelar i form av rabattar og gode tilbod
  • Du får medlemsbladet Fredrikke fem gonger årleg.

Bli medlem!


Årleg kontingent


Privatpersonar kr 485,-

Bedrifter kr 1500,-


Ta kontakt HER