Heim

Lindås Sanitetsforening

Velkomen til oss!


  • Set du pris på ein sosial møteplass?
  • Likar du å glede andre menneske?
  • Har du lyst å bidra til at bygda vert ein endå betre plass å bu?
  • Lurar du på kva vi driv med?


Då er du hjarteleg velkommen til å bli kjent med oss! På desse sidene finn du ut meir om kva vi held på med både av aktivitetar og andre bidrag. Kanskje du vil vere med?

Aktuelt

BASAR søndag 27.okt kl 16

Velkomen til den årlege haustbasaren i Sanitets-stovo på Lindås Senter. Her vert det åresal, trekking av bøker og litt å bite i.

Selskapslokale til leie

Meir info om prisar og kontakt HER

Strikkekafé haust 2019


Tysdag  13.aug 19

Tysdag 10.sept 19

Tysdag 8.okt 19

Tysdag 12.nov 19

Juleavslutning i desember

 

Velkommen til ei sosial stund med drøs, servering og utlodning.

 

Stad: Sanitetsstova

Arbeidsmøter

og styremøter


Oversikt over tider HER